Đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

  Nhằm giúp các em học sinh lớp 10 tìm kiếm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa HK1 Tiếng Anh 10 và thi HK1 Tiếng Anh 10, LTTK Tez giới thiệu đến các em đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội, đề cương gồm 12 trang trình bày các đơn vị kiến thức Tiếng Anh 10 cần nắm, hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm – tự luận Tiếng Anh 10 tiêu biểu và nhiều khả năng xuất hiện trong đề thi để các em tự rèn luyện.

  Trích dẫn đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
  + Which of the following is not true?
  A. It took a lot of time to take water home from the well.
  B. The villagers used to live in conditions without running water.
  C. A pipeline. was built to carry clean water to homes.
  D. Solar energy was used to heat water.
  + 1 thought the program on wildlife was fascinating/ fascinated. I was absolutely fascinating/ fascinated.
  + It is undeniable that instrument innovations hit the right note in 2013 with the 3D, printed guitar, the AT – 200 guitar, the seaboard grand and the wheel harp.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪