Đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 12 trường THPT Quang Trung – Đà Nẵng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 12 trường THPT Quang Trung – Đà Nẵng

  Đề cương ôn tập HK1 Tiếng Anh 12 trường THPT Quang Trung – Đà Nẵng gồm 21 trang, giúp học sinh tổng ôn kiến thức và thử sức với một số đề thi HK1 Tiếng Anh 12.

  Nội dung đề cương Tiếng Anh:
  Phần A. Lý thuyết
  I. Ôn tập các Thì (Tenses): Khi chia động từ cần chú ý sự hòa hợp của chủ ngữ (S) và động từ (V)
  II. Chuyển câu sang thể bị động
  + Động từ Be phải được chia cùng thì với câu chủ động hoặc cùng dạng với Vm.
  + Trong câu bị động, bỏ [by + O] nếu O là me, you, us, them, him, her, it, someone, somebody, people …
  III. Chuyển đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp
  Để biến đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần:
  1. Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.
  2. Lùi động từ ở mệnh đề 2 về một bậc so với lúc ban đầu.
  3. Biến đổi các đại từ, phó từ chỉ thời gian và địa điểm theo bảng qui định.
  IV. Câu điều kiện
  1. Câu điều kiện loại 1
  + Sau mệnh đề If hoặc mệnh đề Unless phải có dấu phẩy (,).
  + Sau Unless không được dùng dạng phủ định (Ví dụ: không được viết Unless you don’t write).
  2. Câu điều kiện loại 2: diễn tả một sự việc không có thật ở hiện tại.
  3. Câu điều kiện loại 3: diễn tả một sự việc không có thật ở quá khứ.
  Lưu ý:
  + Nếu tình huống được cho ở thì hiện tại đơn, ta áp dụng câu điều kiện loại 2.
  + Nếu tình huống được cho ở thì quá khứ đơn, ta áp dụng câu điều kiện loại 3.
  + Câu điều kiện loại 2, loại 3 là không có thật ở hiện tại nên cả hai mệnh đề trong câu điều kiện phải ở dạng phủ định của câu hoặc mệnh đề ban đầu.
  V. Mệnh đề quan hệ
  VI. Phrases and clauses of concession
  Phần B. Bộ đề ôn tập HK1 Tiếng Anh 12
  Đề theo hình thức trắc nghiệm.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪