Đề cương ôn tập HK1 Toán lớp 8 - LTTK Education

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề cương ôn tập HK1 Toán lớp 8 - LTTK Education

  Tài liệu gồm 7 trang tuyển chọn bài tập các dạng toán trong chương trình HK1 Toán 8. Các dạng Toán bao gồm:

  Phần 1. Đại số
  + Dạng 1: Rút gọn biểu thức
  + Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử
  + Dạng 3: Tìm x
  + Dạng 4: Phép chia đa thức
  + Dạng 5: Toán cực trị
  + Dạng 6: Phân thức đại số
  Phần 2. Hình học

  Trong mỗi phần đều có các dạng bài tập ở mức độ cơ bản và nâng cao phù hợp với nhiều đối tượng học sinh.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪