Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

  Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 7 trang trình bày các nội dung kiến thức cần nắm vững, bộ câu hỏi tự luận – trắc nghiệm gợi ý nhằm giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Sinh học 10.

  A. NỘI DUNG ÔN TẬP
  + Các cấp độ tổ chức của thế giới sống và đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
  + Các giới sinh vật.
  + Thành phần hóa học của tế bào.
  + Cấu trúc của tế của tế bào.
  + Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
  + Cấu trúc ATP, đặc tính giải phóng năng lượng.
  + Enzim và vai trò của enzim.
  + Quang hợp ở thực vật: Nguyên liệu, cơ chế, sản phẩm của pha sáng và pha tối.
  + Các giai đoạn trong hô hấp tế bào (nguyên liệu, sản phẩm, vị trí xảy ra).
  B. CÂU HỎI GỢI Ý  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪