Đề cương Toán 8 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THCS Lý Thái Tổ – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề cương Toán 8 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THCS Lý Thái Tổ – Hà Nội

  Đề cương Toán 8 HK2 năm học 2017 – 2018 trường THCS Lý Thái Tổ – Hà Nội gồm 8 trang tuyển chọn các bài toán tiêu biểu giúp học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 Toán 8 sắp tới.

  A. LÝ THUYẾT
  Nội dung trọng tâm trong chương trình Toán 8 HK2 học sinh cần nắm:
  I. ĐẠI SỐ
  – Biến đổi các biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức.
  – Phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình đưa về dạng ax + b = 0.
  – Phương pháp giải phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
  – Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
  – Liên hệ giưa thứ tự và phép cộng, phép nhân.
  – Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
  – Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
  II. HÌNH HỌC
  – Định lí Ta – lét (thuận và đảo), hệ quả của định lí Ta-lét.
  – Tính chất đường phân giác của tam giác.
  – Các trường hợp đồng dạng của tam giác (c-c-c, c-g-c, g-g).
  – Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
  B. BÀI TẬP


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU