Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Hóa học 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Hóa học 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Hóa học đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi KSCL đầu năm 2018 – 2019 môn Hóa học. Đề thi có mã đề 109 (trong tổng số 8 mã đề) gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 50 phút, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

  Trích dẫn đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Hóa học 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
  + Hòa tan 27,32 gam hỗn hợp E gồm hai muối M2CO3 và MHCO3 vào nước, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2dư, thu được 31,52 gam kết tủa. Cho phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa. Phát biểu nào dưới đây đúng?
  A. Hai muối trong E có số mol bằng nhau.
  B. Muối M2CO3 không bị nhiệt phân.
  C. X tác dụng với NaOH dư, tạo ra chất khí.
  D. X tác dụng được tối đa với 0,2 mol NaOH.
  + Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là?
  + Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là:
  A. polistiren. B. polietilen.
  C. poli(vinyl clorua). D. polipropilen.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪