Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Sinh học 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Sinh học 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Sinh học 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 4 trang và 40 câu hỏi trắc nghiệm (mã đề 132), thời gian làm bài dành cho học sinh là 50 phút, đề thi nhằm giúp các em học sinh khối 11 ôn lại các kiến thức Sinh học 10 đã học, giúp các em có sự chuẩn bị tốt để tiếp thu các kiến thức Sinh học 11 sắp tới, đề thi có đáp án ở cuối đề giúp các em tra khảo sau khi thử sức với đề thi.

  Trích dẫn đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Sinh học 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
  + Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?
  A. mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.
  B. mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.
  C. mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng xoắn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.
  D. mARN có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.
  + Hậu quả nào sau đây sẽ xảy ra khi nhiệt độ môi trường vượt quá nhiệt độ tối ưu của enzim?
  A. Hoạt tính enzim tăng lên.
  B. Hoạt tính enzim giảm dần và có thể mất hoàn toàn.
  C. Phản ứng luôn dừng lại.
  D. Enzim không thay đổi hoạt tính.
  + Chỉ ra câu sai khi nói về giảm phân?
  A. Gồm 2 lần phân bào là giảm phân I và giảm phân II nên có 2 lần nhiễm sắc thể được nhân đôi.
  B. Xảy ra sự tiếp hợp nhiễm sắc thể.
  C. Có 2 lần phân li nhiễm sắc thể về 2 cực tế bào.
  D. Có 2 lần nhiễm sắc thể xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪