Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Sinh học 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Sinh học 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Sinh học đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi KSCL đầu năm 2018 – 2019 môn Sinh học. Đề thi có mã đề 132 (trong tổng số 8 mã đề) gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 50 phút, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

  Trích dẫn đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Sinh học 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
  + Trong thí nghiệm lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, kết quả thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Sự di truyền màu sắc hoa tuân theo quy luật:
  A. trội không hoàn toàn.
  B. tác động đa hiệu của gen.
  C. tương tác bổ sung.
  D. tương tác cộng gộp.
  + Đặc điểm có ở hooc môn thực vật là:
  (1) Tính chuyên hóa cao hơn nhiều so với hooc môn ở động vật bậc cao.
  (2) Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
  (3) Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
  (4) Được tạo ra và gây ra phản ứng ở cùng một nơi trên cơ thể thực vật.
  Số nhận định đúng là?
  + Không thể tiến hành nuôi virut trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vì virut:
  A. chỉ sống kí sinh nội bào bắt buộc.
  B. không có hình dạng đặc thù.
  C. có hệ gen chỉ chứa 1 loại axit nucleic.
  D. có kích thước vô cùng nhỏ bé.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪