Đề khảo sát chất lượng giữa HK1 Toán 6 năm 2018 – 2019 phòng GD và ĐT Hà Đông – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát chất lượng giữa HK1 Toán 6 năm 2018 – 2019 phòng GD và ĐT Hà Đông – Hà Nội

  Đề khảo sát chất lượng giữa HK1 Toán 6 năm 2018 – 2019 phòng GD và ĐT Hà Đông – Hà Nội gồm 1 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 4 câu hỏi và bài toán, mỗi câu 0,5 điểm, phần tự luận gồm 5 câu hỏi và bài toán, tổng cộng 8 điểm, thời gian làm bài 60 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 18/10/2018.

  Trích dẫn đề khảo sát chất lượng giữa HK1 Toán 6 năm 2018 – 2019 phòng GD và ĐT Hà Đông – Hà Nội:
  + Cho tập hợp A = {1; 3; 5; 7; 9} và B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6.
  a) Viết tập hợp B bằng hai cách: liệt kê các phần tử và chỉ ra tinh chất đặc trưng.
  b) Viết tập hợp C gồm các phần tử x sao cho x thuộc A và x thuộc B. Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A và C.

  + Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho AC = 3cm.
  a) Tính BC.
  b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. So sánh độ dài hai đoạn thẳng CD và AB.
  + Cho a, b, c, d, e, g là các chữ số, trong đó a, c, e khác 0. Chứng minh rằng nếu (ab + cd + eg) chia hết cho 11 thì abcdeg chia hết cho 11.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU