Đề khảo sát Địa lý 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát Địa lý 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

  Nhằm kiểm tra đánh giá thường xuyên chất lượng học tập môn Địa lý của học sinh khối 10 trong giai đoạn nửa cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Địa lý 10 năm học 2018 – 2019 lần thứ ba.

  Đề khảo sát Địa lý 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 401, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 40 câu Địa lý 10, mỗi câu có 4 đáp án A – B – C – D để học sinh lựa chọn, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 0,2 điểm, học sinh làm bài khảo sát Địa lý 10 trong 90 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề khảo sát Địa lý 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
  + Biểu hiện nào sau đây không đúng với quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý?
  A. Càng lên vĩ độ cao, góc chiếu càng nhỏ và bức xạ Mặt Trời nhận được càng ít.
  B. Lượng mưa tăng làm tăng tốc độ dòng chảy sông ngòi và lượng phù sa.
  C. Khi thảm thực vật rừng bị phá, đất sẽ bị xói mòn nhiều hơn.
  D. Chế độ dòng chảy thay đổi khi khí hậu chuyển từ khô hạn sang ẩm ướt.
  + Đặc điểm không đúng với ngành giao thông vận tải là:
  A. số lượng hành khách luân chuyển được đo bằng đơn vị tấn.km.
  B. tiêu chí đánh giá là khối lượng vận chuyển, luân chuyển và cự li vận chuyển trung bình.
  C. sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hóa.
  D. chất lượng sản phẩm được đô bằng tốc độ, sự tiện nghi và độ an toàn.
  + Cho biểu đồ sau. Biểu đồ trên thích hợp thể hiện:
  A. giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2000 – 2014.
  B. kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2000 – 2014.
  C. cán cân xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2000 – 2014.
  D. tình hình xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2000 – 2014.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU