Đề khảo sát GDCD 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát GDCD 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

  Tuần qua, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn GDCD lần thứ ba năm học 2018 – 2019 dành cho học sinh khối 12, kỳ thi nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng GDCD 12 giai đoạn giữa học kỳ II năm học 2018 – 2019, đồng thời giúp học sinh ôn luyện hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn GDCD năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

  Đề khảo sát GDCD 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc được biên soạn dựa trên cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn GDCD của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề gồm 40 câu trắc nghiệm với nội dung tập trung chủ yếu vào chương trình GDCD 12, thời gian làm bài thi KSCL GDCD 12 là 50 phút, LTTK TEZ đã đính kèm phần đáp án của đề thi ở bên dưới nội dung đề nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng tra cứu.

  Trích dẫn nội dung đề khảo sát GDCD 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
  + Ông M bán rau tại chợ, hằng tháng ông M đều nộp thuế theo quy định. Việc làm của ông M thuộc nội dung nào của quyền bình đẳng trong kinh doanh:
  A. Bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô. B. Bình đẳng về quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
  C. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh. D. Bình đẳng về quyền lựa chọn hình thức kinh doanh.
  + Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước của địa phương là?
  A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
  B. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
  C. những việc dân được thảo luận trước khi chính quyền quyết định.
  D. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
  + N tham gia cuộc thi thiết kế thời trang tỉnh H và đạt giải cao. Một hôm, chị họ của N ở tỉnh K sang chơi, vô tình thấy những thiết kế thời trang của N nên đã lén chụp lại và gửi cho P. P đã nhờ người yêu là T nộp những thiết kế đó lên công ty thiết kế thời trang X để mong được vào đó làm việc. Những ai dưới đây không vi phạm quyền sáng tạo của công dân?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU