Đề khảo sát lần 2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát lần 2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Sinh học năm học 2018 – 2019, LTTK TEZ giới thiệu đến các em nội dung và đáp án đề khảo sát lần 2 Sinh học 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh. Lý do LTTK TEZ chọn đề thi Sinh học này để giới thiệu đến các em là bởi đây là một đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học với cấu trúc đề đúng chuẩn, độ khó của đề phù hợp với đại đa số đối tượng học sinh từ lớp cơ bản đến lớp chuyên.

  Hy vọng thông qua việc thử sức với đề khảo sát lần 2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, các em sẽ củng cố và nâng cao các kiến thức Sinh học của bản thân, rút ra những kinh nghiệm hữu ích cho kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh học năm học 2018 – 2019.

  Trích dẫn đề khảo sát lần 2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
  + Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?
  A. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới.
  B. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.
  C. Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.
  D. Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.
  + Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không mang gen.
  B. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.
  C. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp.
  D. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.
  + Khi nói về tiến hóa nhỏ, theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố không ngẫu nhiên.
  B. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
  C. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
  D. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU