Đề khảo sát Lịch sử 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát Lịch sử 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

  Nhằm kiểm tra đánh giá thường xuyên chất lượng học tập môn Lịch sử của học sinh khối 10 trong giai đoạn nửa cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Lịch sử 10 năm học 2018 – 2019 lần thứ ba.

  Đề khảo sát Lịch sử 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 401, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 40 câu Lịch sử 10, mỗi câu có 4 đáp án A – B – C – D để học sinh lựa chọn, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 0,2 điểm, học sinh làm bài khảo sát Lịch sử 10 trong 90 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề khảo sát Lịch sử 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
  + Việc chúa Nguyễn xưng vương đặt nước ta trước nguy cơ gì?
  A. Bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau.
  B. Bị chia cắt thành hai quốc gia riêng biệt với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau.
  C. Bị chia cắt thành hai miền với hai chính quyền khác nhau.
  D. Bị chia cắt thành hai quốc gia riêng biệt với hai nhà nước khác nhau.
  + Nhận định nào đúng khi nhận xét về cuộc cải cách của vua Minh Mạng nă 1831 -1832?
  A. Tạo ra một bộ máy hành chính gọn gàng, đơn giản, khoa học, tạo cơ sở cho việc phân chia các đơn vị hành chính hiện nay.
  B. Đưa bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế phát triển đến đỉnh cao.
  C. Là một cuộc cải cách toàn diện, được tiến hành từ trung ương tới địa phương, đảm bảo sự thống nhất trong chính quyền.
  D. Đưa nước ta phát triển lên một tầm cao mới, hòa nhập vào xu thế phát triển chung của thế giới.
  + Trong cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta, mùa hè năm 42 đã diễn ra sự kiện nào sau đây?
  A. Cuộc kháng chiến chống quân Hán của Hai Bà Trưng kết thúc.
  B. Cuộc khởi nghĩa chống quân Hán của Hai Bà Trưng kết thúc thắng lợi.
  C. Cuộc kháng chiến chống quân Hán của Hai Bà Trưng bùng nổ.
  D. Cuộc khởi nghĩa chống quân Hán của Hai Bà Trưng bùng nổ.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU