Đề khảo sát Sinh học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát Sinh học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

  Nhằm kiểm tra đánh giá thường xuyên chất lượng học tập môn Sinh học của học sinh khối 10 trong giai đoạn nửa cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Sinh học 10 năm học 2018 – 2019 lần thứ ba.

  Đề khảo sát Sinh học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 302, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 40 câu Sinh học 10, mỗi câu có 4 đáp án A – B – C – D để học sinh lựa chọn, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 0,2 điểm, học sinh làm bài khảo sát Sinh học 10 trong 90 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề khảo sát Sinh học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
  + Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về enzim?
  A. Enzim là chất xúc tác sinh học có bản chất là lipit.
  B. Mỗi loại enzim thường chỉ xúc tác cho một loại phản ứng sinh hóa.
  C. Trên bề mặt của enzim có một chỗ lõm hoặc khe nhỏ được gọi là trung tâm hoạt động.
  D. Enzim chỉ làm tăn g tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.
  + Cho các nhận định sau về quá trình hô hấp tế bào:
  (1) Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử.
  (2) Giai đoạn đường phân xảy ra ở tế bào chất.
  (3) Giai đoạn biến phân tử axit piruvic thành axetyl-CoA xảy ra ở chất nền của ti thể.
  (4) Khi tế bào tiến hành đường phân 1 phân tử glucôzơ sẽ tạo ra 2 ATP.
  (5) Trong chu trình Crep, một phân tử axetyl-CoA được ôxi hoá hoàn toàn sẽ tạo ra 4 phân tử CO2.
  Số nhận định đúng là?
  + Cho các nhận định sau:
  (1) Axit nuclêic gồm hai loại là ADN và ARN.
  (2) Trẻ em ăn quá nhiều đồ ngọt trong thời gian dài có thể bị suy dinh dưỡng.
  (3) Đơn phân cấu tạo nên ADN và ARN khác nhau về cấu tạo chung.
  (4) Trẻ em ăn quá nhiều đồ ngọt trong thời gian dài có thể bị bệnh béo phì.
  (5) ARN không thể thực hiện chức năng lưu giữ thông tin di truyền.
  Số nhận định không đúng là?  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU