Đề khảo sát Sinh học 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát Sinh học 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

  Như vậy chúng ta đã đi qua một 1/2 chặng đường của giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, còn khoảng 2 tháng nữa là kỳ thi học kỳ 2 môn Sinh học 11 sẽ diễn ra. Và trong tuần vừa qua, trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Sinh học 11 lần thứ 2 năm học 2018 – 2019, đánh dấu giai đoạn giữa học kỳ 2, nắm rõ chất lượng học tập môn Sinh học của học sinh khối 11, đồng thời cũng là điều kiện để các em tiếp tục trui rèn nâng cao kiến thức môn Sinh học 11.

  Mô tả sơ lược về đề thi: Đề khảo sát Sinh học 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề gồm 05 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài thi Sinh học trong 50 phút, LTTK TEZ đã cung cấp sẵn đáp án của đề thi để các em có thể tự tra cứu kết quả sau khi thử sức với đề thi này.

  Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các đề thi KSCL Sinh học 11 được chia sẻ trên LTTK TEZ để có sự chuẩn bị tốt cho các kỳ thi giữa học kỳ 2 Sinh học 11, kiểm tra định kỳ Sinh học 11.

  Trích dẫn đề khảo sát Sinh học 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
  + Khi nói về hệ tuần hoàn ở thú, có bao nhiêu phát biểu đúng?
  I. Có 2 loại, đó là hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. II. Máu chảy trong động mạch luôn có áp lực lớn hơn so với máu chảy trong mao mạch.
  III. Máu chảy trong động mạch luôn giàu O2. IV. Nhịp tim của voi luôn chậm hơn nhịp tim của chuột.
  + Khi nói về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, có bao nhiêu phát biểu đúng?
  (1) Nguyên tố khoáng thiết yếu có thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác
  (2) Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu cây không hoàn thành được chu kì sống
  (3) Nguyên tố khoáng thiết yếu trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.
  (4) Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu, cây thường được biểu hiện ra thành những dấu hiệu màu sắc đặc trưng.
  + Cho các phát biểu về pha tối của thực vật C4?
  (1) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
  (2) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
  (3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
  (4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
  Phương án sai gồm?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪