Đề khảo sát Sinh học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát Sinh học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

  LTTK TEZ giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề khảo sát Sinh học 11 lần 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Sinh học của học sinh khối 11 trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

  Đề khảo sát Sinh học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 707, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan với 40 câu Sinh học 11, học sinh làm bài khảo sát Sinh học 11 trong khoảng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề khảo sát Sinh học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
  + Nội dung nào sau đây không phải là nguồn chính cung cấp dạng nito nitrat và nito amon cho cây?
  A. Nguồn nito con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.
  B. Sự phóng điện trong cơn giông đã oxi hóa N2 thành nito dạng nitrat.
  C. Nguồn nito trong nham thạch do núi lửa phun.
  D. Quá trình cố định nito bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nito hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.
  + Khi nói về tập tính của động vật, phát biểu nào sau đây là sai?
  A. Tập tính di cư của cá hồi là tập tính bẩm sinh.
  B. Di cư theo mùa gặp phổ biến ở chim hơn so với các lớp động vật khác.
  C. Hươu đực đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu.
  D. Chim bồ câu di cư định hướng nhờ từ trường trái đất.
  + Khi nói về vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  1 – Nếu tế bào không có enzim thì các hoạt động sống không thể diễn ra được vì tốc độ của các phản ứng sinh hóa diễn ra quá chậm.
  2 – Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của enzim.
  3 – Enzim làm tăng tốc độ của các phản ứng và không mất đi sau phản ứng.
  4 – Enzim là sản phẩm quan trọng của tất cả các phản ứng trong tế bào.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪