Đề khảo sát Tiếng Anh 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát Tiếng Anh 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

  Như vậy chúng ta đã đi qua một 1/2 chặng đường của giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, còn khoảng 2 tháng nữa là kỳ thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh 10 sẽ diễn ra. Và trong tuần vừa qua, trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh 10 lần thứ 2 năm học 2018 – 2019, đánh dấu giai đoạn giữa học kỳ 2, nắm rõ chất lượng học tập môn Tiếng Anh của học sinh khối 10, đồng thời cũng là điều kiện để các em tiếp tục trui rèn nâng cao kiến thức môn Tiếng Anh 10.

  Mô tả sơ lược về đề thi: Đề khảo sát Tiếng Anh 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc có mã đề 151, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài thi Tiếng Anh trong 60 phút, LTTK TEZ đã cung cấp sẵn đáp án của đề thi để các em có thể tự tra cứu kết quả sau khi thử sức với đề thi này.

  Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các đề thi KSCL Tiếng Anh 10 được chia sẻ trên LTTK TEZ để có sự chuẩn bị tốt cho các kỳ thi giữa học kỳ 2 Tiếng Anh 10, kiểm tra định kỳ Tiếng Anh 10.

  Trích dẫn đề khảo sát Tiếng Anh 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
  + It can be inferred from the passage that.
  A. Morse’s invention did not immediately achieve its full potential.
  B. Samuel Morse did not make a significant contribution to the communications industry.
  C. Journalists have the Associated Press to thank for the birth of the communications industry.
  D. The extension of the telegraph was more important than its invention.
  + Which of the following statements is TRUE?
  A. Animals are not an acceptable form of payment when it comes to paying the bride prices.
  B. The initial negotiations over the birde price provide opportunities for two families to meet each other.
  C. Without having to pay the bride price, African men would not respect their family members.
  D. Sometimes the bride’s family has to return the bride price to the groom’s for equal distribution of wealth.
  + Hartford is the capital of Connecticut. It is the second largest city in the state.
  A. Hartford, the second largest city in the state, which is the capital of Connecticut.
  B. Hartford, the capital of Connecticut, that is the second largest city in the state.
  C. Hartford, the capital of Connecticut, is the second largest city in the state.
  D. The capital of Connecticut, Hartford which is the second largest city in the state.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU