Đề khảo sát Tiếng Anh 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề khảo sát Tiếng Anh 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

  Như vậy chúng ta đã đi qua một 1/2 chặng đường của giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, còn khoảng 2 tháng nữa là kỳ thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 sẽ diễn ra. Và trong tuần vừa qua, trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh 11 lần thứ 2 năm học 2018 – 2019, đánh dấu giai đoạn giữa học kỳ 2, nắm rõ chất lượng học tập môn Tiếng Anh của học sinh khối 11, đồng thời cũng là điều kiện để các em tiếp tục trui rèn nâng cao kiến thức môn Tiếng Anh 11.

  Mô tả sơ lược về đề thi: Đề khảo sát Tiếng Anh 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề gồm 05 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài thi Tiếng Anh trong 50 phút, LTTK TEZ đã cung cấp sẵn đáp án của đề thi để các em có thể tự tra cứu kết quả sau khi thử sức với đề thi này.

  Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các đề thi KSCL Tiếng Anh 11 được chia sẻ trên LTTK TEZ để có sự chuẩn bị tốt cho các kỳ thi giữa học kỳ 2 Tiếng Anh 11, kiểm tra định kỳ Tiếng Anh 11.

  Trích dẫn đề khảo sát Tiếng Anh 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
  + “Don’t forget to submit your assignments by Friday,” said the teacher to the students.
  A. The teacher allowed the students to submit their assignments by Friday.
  B. The teacher ordered the students to submit their assignments by Friday.
  C. The teacher encouraged the students to submit their assignments by Friday.
  D. The teacher reminded the students to submit their assignments by Friday.
  + It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celsius degrees.
  A. the sea level would rise by 20 centimeters. B. half of the earth’s surface would be flooded.
  C. 20 to 50 percent of species could become extinct. D. water supply would decrease by 50 percent.
  + He helped us a lot with the project. We couldn’t continue without him.
  A. Provided his contribution wouldn’t come, we couldn’t continue with the project.
  B. Unless we had his contribution, we could continue with the project.
  C. But for his contribution, we couldn’t have continued with the project.
  D. If he hadn’t continued positively, we couldn’t continue with the project.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪