Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

  Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc mã đề 132 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (chiếm 50% tổng số điểm, có đáp án) và 2 câu hỏi tự luận (chiếm 50% tổng số điểm), học sinh làm bài trong thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề.

  Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc:
  + Điểm nào sau đây không đúng với ngành hải sản của Nhật Bản?
  A. Ngư trường ngày nay bị thu hẹp so với trước đây.
  B. Nghề nuôi trồng hải sản không được chú trọng phát triển.
  C. Sản lượng hải sản đánh bắt hằng năm cao.
  D. Tôm, cua, cá thu, cá ngừ là các sản phẩm đánh bắt chính.
  + Dân số Liên Bang Nga ngày càng suy giảm là do:
  A. số người già nhiều, trẻ em ngày càng ít.
  B. gia tăng dân số âm, nhiều người di cư ra nước ngoài.
  C. tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử cao.
  D. gia tăng tự nhiên thấp, tỉ lệ tử cao.
  + Điều kiện tự nhiên phần phía đông Liên Bang Nga thuận lợi cho phát triển:
  A. nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
  B. trồng cây lương thực, chăn nuôi gia súc.
  C. công nghiệp và nông nghiệp.
  D. công nghiệp khai khoáng, thủy điện, lâm nghiệp.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪