Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

  Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc mã đề 140 gồm 5 trang với 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 40 phút, học sinh được phép sử dụng atlat Địa lí Việt Nam khi làm bài.

  Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc:
  + Đây là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung:
  A. thường gắn liền với một điểm dân cư, có vài xí nghiệp.
  B. ranh giới mang tính quy ước, không gian lãnh thổ khá lớn.
  C. có phân định ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống.
  D. thường gắn liền với một đô thị vừa hoặc lớn.
  + Ý nào sau đây không phải là phương hướng chủ yếu để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay?
  A. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ.
  B. Xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt.
  C. Đẩy mạnh phát triển ở tất cả các ngành công nghiệp.
  D. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
  + Cho biểu đồ sau đây: Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp phân theo ngành ở nước ta trong năm 2000 và 2008 (Đơn vị: %). Nhận xét nào sau đây chính xác:
  A. Tỉ trọng của các ngành công nghiệp đều có xu hướng tăng.
  B. Tỉ trọng ngành công nghiệp khai thác mỏ có xu hướng giảm tỉ trọng: tỉ trọng công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước có xu hướng tăng tỉ trọng.
  C. Tỉ trọng ngành công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước có xu hướng giảm tỉ trọng; tỉ trọng công nghiệp chế biến có xu hướng tăng tỉ trọng.
  D. Tỉ trọng ngành công nghiệp khai thac mỏ, công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước có xu hướng tăng tỉ trọng: tỉ trọng công nghiệp chế biến có xu hướng giảm tỉ trọng.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪