Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 12 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 12 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

  Đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 12 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc mã đề 132 gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Địa lý 12 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc:
  + Thành tựu nào không đúng với cuộc đổi mới ở nước ta là:
  A. xoá dói giảm nghèo bước đầu đạt được nhiều thành tựu.
  B. ổn định chính trị- xã hội, nền kinh tế tăng trưởng cao và khá ổn định.
  C. cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá và chuyển biến theo lãnh thổ.
  D. dịch vụ chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu kinh tế.
  + Dựa vào biểu đồ đường – Lưu lượng nước trung bình sông Hồng, sông Đà Rằng, sông Mê Công trong Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, nhận xét nào sau đây là đúng?
  A. Lưu lượng nước trung bình sông Mê Công lớn nhất.
  B. Lưu lượng nước trung bình sông Hồng lớn nhất.
  C. Lưu lượng nước trung bình sông Đà Rằng ở mức trung bình.
  D. Lưu lượng nước trung bình sông Hồng nhỏ nhất.
  + Câu nào dưới đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng nước ta ?
  A. Những sông lớn mang vật liệu bào mòn ở miền núi bồi đắp, mở rộng đồng bằng.
  B. Sông ngòi phát nguyên từ miền núi cao nguyên chảy qua các đồng bằng.
  C. Đồng bằng có địa hình bằng phẳng, miền núi có địa hình cao hiểm trở.
  D. Đồng bằng thuận lợi cho cây lương thực, miền núi thích hợp cho cây công nghiệp.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪