Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 11 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 11 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

  Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 11 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc mã đề 132 gồm 4 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận với tỉ lệ điểm số 50:50, phần trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, phần tự luận gồm 1 câu hỏi, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn trả lời.

  Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết GDCD 11 năm 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc:
  + Quy luật giá trị quy định trong sản xuất từng sản phẩm biểu hiện như thế nào?
  A. Thời gian lao động cá biệt < thời gian lao động xã hội cần thiết.
  B. Thời gian lao động cá biệt = thời gian lao động xã hội cần thiết.
  C. Thời gian lao động cá biệt > Thời gian lao động xã hội cần thiết.
  D. Thời gian lao động cá biệt phù hợp thời gian lao động xã hội cần thiết.
  + Vợ chồng chị C đã trả cho công ty M 800 triệu đồng để mua một căn hộ trong khu đô thị Y. Trong trường hợp này, chức năng nào dưới đây của tiền tệ đã được thực hiện?
  A. Phương tiện lưu thông. B. Phương tiện cất trữ.
  C. Phương tiện thanh toán. D. Thước đo giá trị.
  + Khuyến cáo của cơ quan chức năng khi diện tích trồng hồ tiêu trong phạm vi cả nước tăng quá nhanh dẫn đến cung vượt cầu. Trước tình hình đó, anh M vẫn phá bỏ 2 ha cà phê để trồng tiêu, anh K giữ nguyên diện tích trồng hồ tiêu của gia đình và tìm cách tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu. Còn anh H và S vội phá bỏ diện tích trồng hồ tiêu chuyển sang trồng chanh dây. Trong trường hợp này, ai đã vận dụng sai chức năng của thị trường?
  A. Anh M. B. Anh K.
  C. Anh M, H và S. D. Anh K, H, M, S.  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪