Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

  Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 45 phút, đề nhằm giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức Lịch sử 11 đã học để chuẩn bị bước vào các nội dung kiến thức Lịch sử mới.

  Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc:
  + Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng ( từ tháng 8/1858 đến tháng 2/1859 ) đã:
  A. bước đầu làm thất bại âm mưu “ đánh nhanh, thắng nhanh ” của Pháp.
  B. bước đầu làm thất bại âm mưu “ chinh phục từng gói nhỏ ” của Pháp.
  C. làm thất bại âm mưu “ chinh phục từng gói nhỏ ” của Pháp.
  D. làm thất bại hoàn toàn âm mưu “ đánh nhanh, thắng nhanh ” của Pháp.
  + Nhà Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất 1862 với Pháp trong hoàn cảnh nào?
  A. Phong trào kháng chiến của ta dâng cao, quân giặc bối rối.
  B. Phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Kì phát triển mạnh.
  C. Quân dân ta đã giành chiến thắng Cầu Giấy lần thư nhất.
  D. Pháp đã chiếm xong 6 tỉnh Nam Kì.
  + Với hiệp ước Nhâm Tuất ( 5-6-1862), nhà Nguyễn đã nhượng hẳn cho Pháp:
  A. Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường và đảo Côn Lôn.
  B. An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.
  C. Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.
  D. Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long và đảo Côn Lôn.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪