Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 11 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 11 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

  Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 11 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc mã đề 132 gồm 2 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận, học sinh làm bài trong 45 phút, tỉ lệ điểm số giữa trắc nghiệm và tự luận là 50:50.

  Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 11 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc:
  + Đặc điểm riêng của chủ nghĩa đế quốc Nhật là:
  A. chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.
  B. chủ nghĩa đế quốc thực dân.
  C. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
  D. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.
  + Một trong những nguyên nhân làm cho các nước Đông Nam Á bị thực dân Phương tây xâm lược là:
  A. có nền kinh tế phát triển.
  B. chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu.
  C. có nền văn minh lâu đời.
  D. nguồn lao động dồi dào.
  + Nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ:
  A. thái tử Áo-Hung bị ám sát.
  B. sự phát triển không đều của chủ nhĩa tư bản.
  C. hình thành 2 khối quân sự đối lập.
  D. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪