Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Hóa học 12 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Hóa học 12 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

  Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Hóa học 12 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh mã đề 209 gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 50 phút, đề nhằm kiểm tra lại kiến thức môn Hóa học trước khi các em học sinh lớp 12 bắt đầu chương trình học mới, đảm bảo các em có nền tảng Hóa học vững vàng, tránh tình trạng mất gốc, khó tiếp thu kiến thức.

  Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Hóa học 12 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
  + Cho m gam Fe phản ứng vừa đủ với x mol Cl2, mặt khác m gam Fe phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa y mol HCl. Tỉ số x/y là?
  + Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml và có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Khối lượng phenol trong hỗn hợp ban đầu là?
  + Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai muối X, Y lần lượt là?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪