Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn và tổ chức thi tại trường vào ngày 26 tháng 10 năm 2018, đề gồm 1 trang với 3 câu hỏi tự luận, yêu cầu học sinh làm bài trong vòng 50 phút, không tính thời gian giáo viên phát đề. LTTK Tez hy vọng thông qua việc tham khảo đề thi này, các em sẽ có thể hoàn thành tốt kỳ thi giữa học kỳ 1 Địa lý 11 ở trường của mình, cũng như quý thầy, cô giáo đang giảng dạy môn Địa lý 11 sẽ có thêm tư liệu để biên soạn đề thi.

  Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
  + Vẽ biểu đồ cột thể hiện thu nhập bình quân đầu người ( USD/ người) của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
  + Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết Việt Nam đã tham gia vào các tổ chức liên kết kinh tế khu vực và quốc tế nào? (tên tổ chức, năm thành lập, số thành viên, năm gia nhập của Việt Nam).
  + Tính mức thu nhập bình quân đầu người của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực trên. Đơn vị: USD/người.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪