Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh mã đề 174 gồm 3 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, yêu cầu học sinh làm bài trong vòng 50 phút (không tính thời gian giám thị phát đề), đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề: 215, 409, 308, 174. LTTK Tez hy vọng thông qua việc tham khảo đề thi này, các em sẽ có thể hoàn thành tốt kỳ thi giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 11 ở trường của mình, cũng như quý thầy, cô giáo đang giảng dạy môn Tiếng Anh 11 sẽ có thêm tư liệu để biên soạn đề thi.

  Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
  + The robber made the bank manager hand over the money.
  A. The money was expected to hand over by the manager.
  B. The robber expected the bank to hand over the money.
  C. The bank manager was made to hand over the money.
  D. The bank manager was made hand over the money.
  + They travelled across India and then flew on to Japan.
  A. before travelling across India, they flew on to Japan.
  B. After they had travelled across India, they flew on to Japan.
  C. As soon as they flew on to Japan, they travelled across India.
  D. They travelled across India as soon as they flew on to Japan.
  + It can be inferred from the passage that …….
  A. The writer was a musician.
  B. The writer took a pride in Tony’ solo performance at the school concert.
  C. The writer’s mother was an Art Gallery assistant.
  D. The writer really wanted to attend the exam that year.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪