Đề kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 8 trường THCS Trực Thuận – Nam Định

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Đề kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 8 trường THCS Trực Thuận – Nam Định

  Đề kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 8 trường THCS Trực Thuận – Nam Định gồm 8 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận, có đáp án và lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề kiểm tra:
  + Điền Đúng hoặc Sai vào mỗi khẳng định sau:
  1. Hình thang là tứ giác có các cạnh đối song song
  2. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
  3. Hình bình hành là tứ giác có hai đường chéo bằng nhau
  4. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
  + Đơn thức 9x^2.y^3.z chia hết cho đơn thức nào sau đây?
  A. 3x^3.yz
  B. 4xy^2.z^2
  C. -5xy^2
  D. 3xyz^2

  + Cho tam giác ABC gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
  a) Tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao?
  b) Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. Tứ giác AECM là hình gì? Vì sao?
  c) So sánh NE vói BC


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪