Đề kiểm tra hàm số và ứng dụng trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra hàm số và ứng dụng trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

  Ngày …/10/2019, trường THPT chuyên Ngoại Ngữ (Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức kiểm tra tập trung Giải tích 12 chương 1 năm học 2019 – 2020.

  Đề kiểm tra hàm số và ứng dụng trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội nhằm kiểm tra chủ đề: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, đề 03 trang với 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có mã đề 576.

  Trích dẫn đề kiểm tra hàm số và ứng dụng trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội:
  + Cho hàm số y = (x + 3)/(x – 3). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
  A. Hàm số nghịch biến trên R\{3}. B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞;3) và (3;+∞).
  C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞;3) và (3;+∞). D. Hàm số đồng biến trên R\{3}.
  + Nếu hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (-1;2) và nghịch biến trên các khoảng (-∞;-1) và (2;+∞) thì hàm số y = f(x – 2) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
  + Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = (x + 4)/(x – 1) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = 1/5.x – 1 và tiếp điểm có hoành độ dương.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU