Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Cây Dương – Kiên Giang

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Cây Dương – Kiên Giang

  LTTK Education giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Cây Dương – Kiên Giang, đề nhằm kiểm tra định kỳ chủ đề kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, đề có mã đề 123 gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài tập dạng trắc nghiệm, học sinh làm bài trong 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

  Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Cây Dương – Kiên Giang:
  + Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;2;4), B(3;0;0) và C(0;4;0). Tính thể tích V của tứ diện OABC, với O là gốc tọa độ.

  + Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + (y – 2)^2 + (z + 3)^2 = 6. Mệnh đề nào dưới đây sai?
  A. Mặt phẳng (Oxz) cắt mặt cầu (S). B. Mặt phẳng (Oyz) đi qua tâm của mặt cầu (S).
  C. Mặt phẳng (Oxy) cắt mặt cầu (S). D. Gốc tọa độ O nằm bên ngoài mặt cầu (S).
  + Trong không gian Oxyz, cho hai điểm I (−2;4;0) và M (0;1;1). Mặt cầu nhận I làm tâm và đi qua điểm M có phương trình là?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU