Đề kiểm tra HK2 Toán 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lạng Sơn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra HK2 Toán 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lạng Sơn

  Đề kiểm tra HK2 Toán 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lạng Sơn mã đề 132 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong vòng 90 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề kiểm tra HK2 Toán 12 sở Lạng Sơn 2017 – 2018:
  + Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái xe phát hiện có hàng rào ngăn đường ở phía trước cách 45 m(tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào) vì vậy, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -5 + 20t (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe ô tô còn cách hàng rào ngăn cách bao nhiêu mét (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào)?

  + 1.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z^2 + (z‾)^2 = 0 là?
  A. Trục hoành và trục tung.
  B. Đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba.
  C. Trục hoành.
  D. Các đường phân giác của góc tạo bởi hai trục tọa độ.
  + Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(9;-3;5); B(a;b;c). Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của đường thẳng AB với các mặt phẳng tọa độ Oxy, Oxz và Oyz. Biết M, N, P nằm trên đoạn AB sao cho AM = MN = NP = PB. Tính tổng T = a + b + c.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪