Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Việt Đức – Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Việt Đức – Hà Nội

  LTTK TEZ giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Việt Đức – Hà Nội, để thi có mã 110 gồm 05 trang, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, nội dung kiểm tra giới hạn trong chương trình học kỳ 2 Toán 12 theo phân phối chương trình.

  Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Việt Đức – Hà Nội:
  + Trên mặt phẳng phức Oxy, M là điểm biểu diễn số phức z = 0. N là điểm biểu diễn số phức z’ = 1/z. Biết điểm M di động trên đường tròn tâm I(-1;1), bán kính R = √2. Hỏi điểm N di động trên đường nào trong các đường sau?
  A. Đường thẳng có phương trình: 2x + 3y + 1 = 0.
  B. Đường thẳng có phương trình: 2x – 2y + 1 = 0.
  C. Đường tròn có phương trình: x^2 + y^2 + 2x – 2y = 0.
  D. Đường thẳng có phương trình: 2x + 2y + 1 = 0.

  + Trong không gian Oxyz, cho vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại các điểm có hoành độ x = 1 và x = 3. Nếu cắt vật thể đó theo một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (với 1 ≤ x ≤ 3) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có các kích thước là 3x và 4x. Tính thể tích V của vật thể đó.
  + Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;5;3) và đường thẳng (d): (x – 1)/2 = y/1 = (z – 2)/2. Mặt phẳng (P): x + by + cz + d = 0 chứa đường thẳng (d) và có khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất. Khi đó b – c + d bằng?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪