Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 giữa kỳ 2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 giữa kỳ 2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  LTTK TEZ giới thiệu đến bạn đọc đề kiểm tra Tiếng Anh 11 giữa kỳ 2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, kỳ thi được tổ chức tại trường vào ngày 22/03/2019, đáp án của đề thi được đính kèm bên dưới. Hy vọng sự chia sẻ này của chúng tôi sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 sắp tới.

  Trích dẫn đề kiểm tra Tiếng Anh 11 giữa kỳ 2 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
  + “If there is any information, please let me know, Nam” said Mary.
  A. Mary asked Nam to let her know if there was any information.
  B. Nam said that if there were any information, please let him know.
  C. Mary told Nam that if there were any information, please let him know.
  D. Mary asked Nam that if there were any information, to let her know.
  + What is a serious problem of Lake Baikal in Russia?
  A. It has 1,300 rare species that do not exist anywhere else in the world.
  B. The government did not have the power to enforce laws and regulations.
  C. It is polluted by massive volumes of industrial wastes discharged into it.
  D. It contains a rich variety of animals and plants.
  + What Rachael does in her free time doesn’t concern me.
  A. What Rachael does in her free time is none of my business.
  B. What Rachael does in her free time is not concerned by me.
  C. What Rachael does in her free time is not my concern.
  D. I don’t know what Rachael does in her free time.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪