Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Sông Lô – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Sông Lô – Vĩnh Phúc

  Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Sông Lô – Vĩnh Phúc thuộc chuyên mục đề kiểm tra 1 tiết muôn Tiếng Anh 12, đây là kỳ kiểm tra thường xuyên nhằm đánh giá quá trình tiếp thu kiến thức của các em học sinh sau mỗi đơn vị bài học, đề được biên soạn hoàn toàn theo hình thức trắc nghiệm 100% nhằm phù hợp với xu hướng thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh hiện nay, đề thi có đáp án ở trang cuối giúp các em kiểm tra lại sau khi thử sức với đề.

  Trích dẫn đề kiểm tra Tiếng Anh 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Sông Lô – Vĩnh Phúc:
  + According to the first paragraph, _______.
  A. the opening and closing ceremonies were hold in the stadiums of Manila.
  B. only four of eleven participating countries got medals.
  C. the 23rd SEA Games had been over by the end of November, 2005.
  D. the number of audience in the 23rd SEA Games was about 200,000 people.
  + “What do you think of football?” – “___________”
  A. Of course, football players are excellent.
  B. I am crazy about it.
  C. Well, it’s beyond my expectation.
  D. It’s none of my business.
  + _______ is a sport in which two or more people perform complicated and carefully planned movements in water in time to music.
  A. Rowing. B. Windsurfing.
  C. Diving. D. Synchronized swimming.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪