Đề KSCL Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

  Vừa qua, trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Địa lý ở cả ba khối 10, 11 và 12, đây là một kỳ thi thường niên được chức trong giai đoạn giữa học kỳ 1 của năm học nhằm lấy điểm hệ số 2 để làm tiêu chí đánh giá và xếp loại, đồng thời có thể phát hiện được những em học sinh giỏi môn Địa lý 11 để bổ sung vào đội tuyển học sinh giỏi Địa lý của nhà trường, ngoài ra, giáo viên và nhà trường sẽ có những thay đổi tích cực trước khi bước vào giai đoạn mới của năm học.

  Đề KSCL Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 gồm 1 trang với 10 câu tự luận, học sinh sẽ có 50 phút để làm bài. LTTK Tez đã đính kèm sẵn hướng dẫn làm bài và thang điểm ở cuối đề thi để các em có thể tự kiểm tra khả năng của mình tại nhà, từ đó có thể hoàn thành tốt kỳ thi tương tự ở trường.

  Trích dẫn đề KSCL Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1:
  + Năm 2004, Châu Phi chiếm 14% dân số nhưng chỉ đóng góp cho Thế giới 1,9% GDP. Anh (chị) hãy giải thích tại sao nền kinh tế của Châu Phi lại kém phát triển như vậy?
  + Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 biểu đồ thể hiện số khách và doanh thu du lịch, hãy nhận xét tình hình phát triển ngành du lịch của nước ta.
  + Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4, 5 kể tên các nước giáp với Việt Nam trên đất liền và trên biển.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪