Đề KSCL đội tuyển HSG Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL đội tuyển HSG Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh khối 11 năm học 2018 – 2019 do sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, vừa qua, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 của nhà trường, đây có thể coi là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 11 cấp tỉnh sẽ diễn ra trong vài ngày sắp tới. Thông qua kỳ thi này, các em học sinh khối 11 sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức Tiếng Anh 11 đã được bồi dưỡng, rèn luyện trong thời gian vừa qua, nhà trường và giáo viên bộ môn sẽ nắm rõ chất lượng thí sinh để chọn ra những em ưu tú nhất, đại diện cho trường tranh tài ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 11 tỉnh Vĩnh Phúc sắp tới.

  Đề KSCL đội tuyển HSG Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc gồm 01 trang được biên soạn theo hình thức tự luận với 10 câu, đề có thang điểm 20, học sinh làm bài thi Tiếng Anh trong 180 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề KSCL đội tuyển HSG Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + It can be inferred from the first paragraph that in the nineteenth century canals and railroads were.
  A. built with money that came from the federal government.
  B. much more expensive to build than they had been previously.
  C. built predominantly in the western part of the country.
  D. sometimes built in part by state companies.
  + According to the passage, which of the following is true of the Homestead Act of 1862?
  A. It made it increasingly possible for settlers to obtain land in the West.
  B. It was a law first passed by state governments in the West.
  C. It increased the money supply in the West.
  D. It established tariffs in a number of regions.
  + The regulatory activities of state governments included all of the following EXCEPT.
  A. licensing of retail merchants. B. inspecting materials used in turnpike maintenance.
  C. imposing limits on price-fixing. D. control of lumber.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪