Đề KSCL giữa HK1 Địa lý 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK1 Địa lý 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

  Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Địa lý 10 nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Địa lý 10. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Địa lý 10 năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 24 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Địa lý 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
  + Nhận định nào sau đây không đúng?
  A. Ở bán cầu Nam 4 mùa diễn ra trái ngược với bán cầu Bắc.
  B. Khi ở bán cầu Nam là mùa đông thì ở bán cầu Bắc là mùa hạ.
  C. Thời gian mùa hạ ở bán cầu Bắc dài hơn thời gian mùa hạ ở bán cầu Nam.
  D. Thời gian mùa đông ở cả 2 bán cầu là như nhau.
  + Nhận định nào dưới đây không đúng?
  A. Trong mỗi Thiên Hà có rất nhiều các hành tinh.
  B. Hệ Mặt Trời nằm trong Dải Ngân Hà.
  C. Các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh được gọi chung là các thiên thể.
  D. Dải Ngân Hà có phạm vi không gian lớn hơn Thiên Hà.
  + Nhận định nào dưới đây chưa chính xác?
  A. Địa luỹ là bộ phận trồi lên giữa hai đường đứt gãy.
  B. Địa hào là bộ phận trồi lên giữa hai đường đứt gãy.
  C. Địa hào là bộ phận sụt xuống giữa hai đường đứt gãy.
  D. Địa hào và địa lũy là kết quả của vận động theo phương nằm ngang.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU