Đề KSCL giữa HK1 Địa lý 11 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK1 Địa lý 11 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

  Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Địa lý 11 nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Địa lý 11. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Địa lý 11 năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 24 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn giải.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Địa lý 11 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
  + Dân số thế giới đang có xu hướng già đi,biểu hiện ở?
  A. tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng cao, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.
  B. tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng thấp.
  C. tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.
  D. tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng cao, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng thấp.
  + Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới có đặc điểm là?
  A. đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đã đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp.
  B. đều có tiềm lực lớn về kinh tế, khoa học – kĩ thuật, nguồn vốn, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng.
  C. GDP/ người cao, đầu tư nước ngoài nhiều, chỉ số phát triển cao người ở mức cao.
  D. trình độ sản xuất và công nghệ rất cao, có tiềm năng lớn về kinh tế và đầu tư nước ngoài.
  + Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng thế giới(WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu là biểu hiện của
  A. thương mại thế gới phát triển mạnh.
  B. các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.
  C. đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
  D. thị trường tài chính quốc tế được mở rộng.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪