Đề KSCL giữa HK1 GDCD 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK1 GDCD 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

  Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng GDCD 10 nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi GDCD 10. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 GDCD 10 năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 24 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 GDCD 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
  + Các mặt đối lập được coi là thống nhất khi chúng:
  A. cùng tồn tại trong một sự vật. B. liên hệ gắn bó, làm tiền đề tồn tại cho nhau.
  C. hợp lại thành một khối. D. liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau.
  + Phương án nào dưới đây là vai trò của Triết học đối với mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người?
  A. Khoa học của mọi tư duy. B. Khoa học của mọi khoa học.
  C. Thế giới quan, phương pháp luận chung. D. Lý luận dẫn đường.
  + Khuynh hướng tất yếu của quá trình phát triển là:
  A. cái có sau thay thế cái có trước. B. cái không mới thay thế cái cũ.
  C. cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu. D. cái sau thay thế cái trước.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪