Đề KSCL giữa HK1 Sinh học 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK1 Sinh học 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

  Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Sinh học 10 nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Sinh học 10. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Sinh học 10 năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 24 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Sinh học 10 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
  + Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống từ thấp đến cao là:
  A. Tế bào, cơ thể, quần xã, quần thể, hệ sinh thái – sinh quyển.
  B. Tế bào, quần thể, cơ thể, quần xã, hệ sinh thái – sinh quyển.
  C. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái – sinh quyển.
  D. Tế bào, cơ thể, hệ sinh thái – sinh quyển, quần thể, quần xã.
  + Điểm giống nhau của protein bậc 1, protein bậc 2 và protein bậc 3 là:
  A. Chuỗi polipeptit ở dạng mạch thẳng. B. Chuỗi polipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp.
  C. Chỉ gồm 1 chuỗi polipeptit. D. Chuỗi polipeptit xoắn cuộn hay tạo bó.
  + Chức năng của ARN thông tin là:
  A. Vận chuyển axit amin để tổng hợp protein. B. làm khuôn để tổng hợp protein.
  C. bảo quản thông tin di truyền. D. cấu tạo nên ribôxôm.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU