Đề KSCL giữa HK1 Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK1 Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

  Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Sinh học 11 nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Sinh học 11. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Sinh học 11 năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 24 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
  + Trong các trường hợp sau:
  (1) Sự phóng điện trong các cơn giông đã ôxi hóa N2 thành nitrat.
  (2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.
  (3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.
  (4) Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.
  Có bao nhiêu trường hợp không phải là nguồn cung cấp nitrat và amôn tự nhiên?
  + Cây thiếu các nguyên tố khoáng thường được biểu hiện ra thành
  A. những dấu hiệu màu sắc đặc trưng ở rễ. B. những dấu hiệu màu sắc đặc trưng ở thân.
  C. những dấu hiệu màu sắc đặc trưng ở lá. D. những dấu hiệu màu sắc đặc trưng ở hoa.
  + Điều nào sau đây không đúng về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây?
  A. Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.
  B. Nguyên tố đó phải tham gia vào quá trình quang hợp.
  C. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.
  D. Nguyên tố đó phải được trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪