Đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 11 cơ bản năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 11 cơ bản năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

  Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh 11 cơ bản nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 11 cơ bản. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 11 cơ bản năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 24 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 11 cơ bản năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
  + Which sentence is NOT true?
  A. We should be honest with our friends. B. We can share important things with a friend.
  C. Friends should respect each other. D. Dishonesty is needed for true friendship.
  + Which of these can be used to describe true friendship?
  A. be honest and be important. B. have lunch and gossip.
  C. trust, respect and share. D. act in a caring way towards everyone.
  + Mai: “Have you ever spoken English to a native speaker?” Thanh: “…………………”.
  A. Really? I hope so. B. No. I never go out with a strange person.
  C. Yes. I talked to a girl last summer. D. No. Why did you say so?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪