Đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 11 thí điểm năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 11 thí điểm năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

  Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Tiếng Anh 11 thí điểm nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 11 thí điểm. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 11 thí điểm năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 32 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Tiếng Anh 11 thí điểm năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
  + Love relationships may make a teenager harder to get a good education because ……….
  A. their boyfriend or girlfriend may make them fail in school.
  B. they tell their boyfriend or girlfriend how to dress to how to act.
  C. they try to do their work instead of hanging out with their boyfriend or girlfriend.
  D. they hang out with their boyfriend or girlfriend instead of studying.
  + All of the following statements about parents’ influence on teenagers are true EXCEPT that ….
  A. most teenagers grow up to act and do things just like their parents.
  B. achievements of teenagers from a family break-up are always low.
  C. parents have a great impact on teenagers.
  D. a family break-up may have a negative effect on teenagers.
  + Relationships can ……………
  A. help others to form relationships.
  B. help teenagers to follow their future goals with their friends and family.
  C. help teenagers to decide the future goals in love relationships.
  D. influence teenagers in many aspects of their lives.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪