Đề KSCL giữa HK2 Địa lý 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK2 Địa lý 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

  Tính đến thời điểm này, theo phân phối chương trình chuẩn, thì đã hơn một tháng từ lúc bắt đầu giai đoạn học kỳ 2, và các em học sinh khối 10 chuẩn bị bước vào kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Địa lý 10 năm học 2018 – 2019. Nhằm giúp các em có được những đề thi giữa HK2 Địa lý 10 chất lượng để ôn tập, LTTK TEZ xin chia sẻ lại một đề thi rất hay của năm học trước: Đề KSCL giữa HK2 Địa lý 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc.

  Mặc dù đã trải qua gần một năm học, tuy nhiên đề thi KSCL giữa HK2 Địa lý 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấu trúc và nội dung, đề có mã 301 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu, thời gian làm bài thi Địa lý là 50 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK2 Địa lý 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
  + Kết cấu dân số theo nghề nghiệp của thế giới đang thay đổi theo hướng:
  A. giảm dần tỉ lệ lao động trong nông nghiệp, công nghiệp, tăng tỷ lệ lao động dịch vụ.
  B. giảm tỉ lệ lao động trong dịch vụ, tăng tỉ lệ lao động trong công nghiệp và nông nghiệp.
  C. giảm tỷ lệ lao động công nghiệp,tăng tỷ lệ lao động trong nông nghiệp và dịch vụ.
  D. giảm dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong công nghiệp và dịch vụ.
  + Các đới khí hậu theo trình tự từ cực về Xích Đạo là
  A. cận cực, cực, ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới, cận Xích Đạo, Xích Đạo.
  B. cực, cận cực, ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới, cận Xích Đạo, Xích Đạo
  C. cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới, cận Xích Đạo, Xích Đạo.
  D. cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới, Xích Đạo, cận Xích Đạo.
  + Nhận xét không đúng về cơ cấu sản lượng lương thực của Thế giới, thời kì 1980 – 2003 là?
  A. tỉ trọng sản lượng lúa mì có xu hướng giảm. B. tỉ trọng sản lượng lúa gạo có xu hướng tăng.
  C. tỉ trọng sản lượng ngô có xu hướng tăng. D. tỉ trọng sản lượng ngô luôn lớn nhất.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU