Đề KSCL giữa HK2 Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK2 Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

  Đã hơn một tháng kể từ lúc bắt đầu giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, các em học sinh khối 11 cũng sắp chuẩn bị bước vào kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Địa lý lớp 11 năm học 2018 – 2019. Nhằm giúp các em có được những đề thi giữa HK2 Địa lý 11 chất lượng để ôn tập, LTTK TEZ xin chia sẻ lại một đề thi Địa lý 11 rất hay của năm học trước (năm học 2017 – 2018), đó là đề KSCL giữa HK2 Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc. Mặc dù đã trải qua gần một năm học, tuy nhiên đề thi KSCL giữa HK2 Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấu trúc và nội dung, phù hợp với kỳ thi hiện nay.

  Đề KSCL giữa HK2 Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc có mã 301, đề gồm 5 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu, thời gian làm bài thi Địa lý là 50 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK2 Địa lý 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
  + Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung tới?
  A. 1/2 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới. B. 1/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
  C. hơn 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới. D. gần 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
  + Các cuộc cách mạng ruộng đất không triệt để ở hầu hết các nước Mĩ la tinh đã dẫn đến hệ quả là?
  A. các chủ trang trại giữ phần lớn đất canh tác; dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm; hiện tượng đô thị hóa tự phát. B. dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.
  C. hiện tượng đô thị hóa tự phát. D. các chủ trang trại giữ phần lớn đất canh tác.
  + Nhận xét nào sau đây không đúng về tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế – xã hội thế giới?
  A. Làm cho nền kinh tế thế giới chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp.
  B. Đã xuất hiện nhiều ngành mới đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.
  C. Làm cho nền kinh tế thế giới chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.
  D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪