Đề KSCL giữa HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

  Hiện tại đã sắp đến những ngày cuối tháng 3 năm 2019, thời điểm các em học sinh khối 12 cũng đang chuẩn bị bước vào kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm học 2018 – 2019. Nhằm giúp các em có được những đề thi giữa HK2 Hóa học 12 chất lượng để ôn tập, LTTK TEZ xin chia sẻ lại một đề thi Hóa học 12 rất hay của năm học trước (năm học 2017 – 2018), đó là đề KSCL giữa HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc. Mặc dù đã trải qua gần một năm học, tuy nhiên đề thi KSCL giữa HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấu trúc và nội dung, phù hợp với kỳ thi hiện nay.

  Đề KSCL giữa HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc có mã 101, đề gồm 04 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu, thời gian làm bài thi Hóa học là 50 phút, đây là cấu trúc đề hoàn toàn tương tự với đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
  + Hỗn hợp X gồm ananin, axit glutamic và hai amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, thu được 1,58 mol hỗn hợp Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc dư, thấy khối lượng bình tăng 14,76 gam. Nếu cho 29,47 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được m gam muối. Giá trị gần nhất của m là?
  + Hỗn hợp X gồm Mg và Al. Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp X bằng lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M, thu được 0,672 lít N2 ở đktc (là khí duy nhất thoát ra) và dung dịch chứa 54,9 gam muối. Giá trị của V là?
  + Cho 19,03 gam hỗn hợp X gồm Na2O, K2O, CaO, BaO và Al (trong đó oxi chiếm 11,771% về khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y và 6,72 lít H2 (đktc). Khối lượng chất tan có trong Y là (giả sử muối có dạng AlO2-).


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪