Đề KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

  Tính đến thời điểm này, theo phân phối chương trình chuẩn, thì đã hơn một tháng từ lúc bắt đầu giai đoạn học kỳ 2, và các em học sinh khối 10 chuẩn bị bước vào kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019. Nhằm giúp các em có được những đề thi giữa HK2 Tiếng Anh 10 chất lượng để ôn tập, LTTK TEZ xin chia sẻ lại một đề thi rất hay của năm học trước: Đề KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc.

  Mặc dù đã trải qua gần một năm học, tuy nhiên đề thi KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấu trúc và nội dung, đề có mã 101 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi, thời gian làm bài thi Tiếng Anh là 60 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
  + We didn’t recognize him until he came into the light.
  A. It was not until he came into the light that we recognized him. B. It was not until we didn’t recognize him that he came into the light.
  C. It was not until he came into the light that we didn’t recognize him. D. It was not until we recognized him that he came into the light.
  + We didn‘t want to spend a lot of money. We stayed in a cheap hotel.
  A. Rather than spending a lot of money, we stayed in a cheap hotel. B. We stayed in a cheap hotel, but we had to spend a lot of money.
  C. We didn‘t stay in a cheap hotel as we had a lot of money to spend. D. In spite of spending a lot of money, we stayed in a cheap hotel.
  + What is the main idea of the passage?
  A. Education and schooling are quite different experiences. B. The more years students go to school, the better their education is.
  C. The best school teach a wide variety of subjects. D. Students benefit from schools, which require long hours and homework.  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU