Đề KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

  Đã hơn một tháng kể từ lúc bắt đầu giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, các em học sinh khối 11 cũng sắp chuẩn bị bước vào kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm học 2018 – 2019. Nhằm giúp các em có được những đề thi giữa HK2 Tiếng Anh 11 chất lượng để ôn tập, LTTK TEZ xin chia sẻ lại một đề thi Tiếng Anh 11 rất hay của năm học trước (năm học 2017 – 2018), đó là đề KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc. Mặc dù đã trải qua gần một năm học, tuy nhiên đề thi KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấu trúc và nội dung, phù hợp với kỳ thi hiện nay.

  Đề KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc có mã 110, đề gồm 4 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu, thời gian làm bài thi Tiếng Anh là 60 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề KSCL giữa HK2 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
  + Other is very busy at work. However, she takes good care of her children.
  A. Although my mother was very busy at work she did not take good care of her children.
  B. My mother takes good care of her children but she is very busy at work.
  C. In spite of being busy at work, my mother takes good care of her children.
  D. Though my mother was very busy at work my mother took good care of her children.
  + Richards lost his job because he was late every day.
  A. If Mr. Richards had been late every day, he would have lost hisjob.
  B. If Mr. Richards weren’t late every day, he wouldn’t lose his job.
  C. If Mr. Richards hadn’t been late every day, he wouldn’t have lost his job.
  D. If Mr. Richards were late every day, he would lose his job.
  + In conclusion, developments in IT have brought many benefits, yet many people believe developments relating to new technology in the future are likely to produce many negative effects that will need to be addressed very carefully.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪