Đề KSCL giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 12 cơ bản năm 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 12 cơ bản năm 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

  Như vậy là năm học 2018 – 2019 đã đi được một phần tư chặng đường, với mục đích giúp nhà trường và giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 12 cơ bản đánh giá chính xác năng lực học sinh trong giai đoạn giữa HK1, đồng thời thúc đẩy các em tăng cường ôn luyện môn Tiếng Anh 12 cơ bản, trường THPT Bùi Thị Xuân – Thừa Thiên Huế đã tiến hành biên soạn đề KSCL giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 12 cơ bản năm 2018 – 2019, đề có mã 143 gồm 2 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 32 câu, chiếm 80% tổng số điểm, phần tự luận gồm 2 câu, chiếm 20% tổng số điểm, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 45 phút (không tính thời gian giám thị phát đề), đề thi có đáp án và lời giải.

  LTTK Tez hy vọng thông qua việc tham khảo đề KSCL giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 12 cơ bản năm 2018 – 2019 của trường Bùi Thị Xuân – Thừa Thiên Huế, các em có thể nắm được các dạng câu hỏi Tiếng Anh 12 cơ bản thường gặp, từ đó có thể hoàn thành tốt và đạt điểm số cao trong kỳ thi tương tự ở trường của mình.

  Trích dẫn đề KSCL giữa học kỳ 1 Tiếng Anh 12 cơ bản năm 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
  + According the paragraph 2, parents in Mongolia feed their child’s lost tooth to a dog because _______.
  A. they believe that this will make their child’s new tooth good and strong.
  B. they know that dogs are very responsible animals.
  C. they hope that their child will get some gifts for his or her tooth.
  D. they think dogs like eating children’s teeth.
  + Our parents join hands to give us a nice house and a happy home. The word(s) CLOSEST in meaning to the underlined part is _______.
  + Laura and David are talking about the benefits of swimming. Laura: “I think swimming helps us exercise all our muscles.” David: “__________.”
  A. Yes, swimming does, too .
  B. You can do it. Thanks anyway.
  C. Not at all.You can make it.
  D. There is no doubt about it.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU