Đề KSCL Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề KSCL Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1

  LTTK Tez giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh đề KSCL Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1, đề nhằm kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Hóa học 12, đồng thời giúp các em học sinh lớp 12 làm quen với hình thức thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút (không tính thời gian giáo viên phát đề), đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề KSCL Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1:
  + Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?
  A. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
  B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
  C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
  D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
  + Trong các phát biểu sau:
  (1) Xenlulozơ tan được trong nước.
  (2) Xenlulozơ tan trong benzen và ete.
  (3) Xenlulozơ tan trong dung dịch axit sunfuric nóng.
  (4) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế thuốc nổ.
  (5) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế tơ axetat, tơ visco.
  (6) Xenlulozơ trinitrat dùng để sản xuất tơ sợi.
  Số phát biểu đúng là?
  + Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là?  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪